Jubilarissen SV Milsbeek

Tijdens onze drukbezochte nieuwjaarsreceptie hadden we de eer maar liefst 14 leden te huldigen.
Zij waren 25, 40, 50 en zelfs 60 jaar lid!
25 jaar:
- Mart van Boekel
- Theo van der Venne
- Robin Janssen
- Wilco van Duin
- Eric Noij
- Jos Jeene
- Wim Hoesen

40 jaar:
- Marco Derks
- Gerrie Keukens
- Thijs Hermsen
- Gerrie Schoofs

50 jaar:
- Jan Janssen
- Gerrits

60 jaar:
- Wim Bindels

Gefeliciteerd en we zijn er trots op jullie als lid bij onze vereniging te hebben.