Contributie

Hier vindt u op pagina 2 van het aanmeldingsformulier onze contributie tarieven.

'Het lidmaatschap van voetbalvereniging Milsbeek wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Indien men zich niet voor 15 mei heeft afgemeld, wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering definitief vastgezet. Wanneer men gedurende het seizoen lid wordt, betekend dit, dat men contributie betaald naar rato.'