Sponsor worden?

De voetbalvereniging SV Milsbeek
De SV Milsbeek afdeling Voetbal is onderdeel van de Sportvereniging Milsbeek.
De voetbal vereniging heeft momenteel bijna 400 leden. Een voetbalvereniging met een rijke historie die sinds haar ontstaan op 28 juni 1928 vele leden en supporters een plezierige vrijetijdsbesteding biedt. Volgens onze filosofie moet het door de sfeer voldoende aantrekkelijk zijn om bij de SV Milsbeek te kunnen voetballen.

SV Milsbeek is een actieve voetbalvereniging die graag het “clubgebeuren” hooghoudt en daar zo hoog mogelijk mee wil scoren. Het runnen van een dergelijke vereniging is welhaast onmogelijk zonder de steun van sponsoren. De club is al jaren geleden geprivatiseerd en is dus geheel zelf verantwoordelijk voor onderhoud van gebouwen en terreinen. Reden waarom het lokale en regionale bedrijfsleden gevraagd wordt de exploitatie van de vereniging mogelijk te maken. Wij willen als tegenprestatie zoveel mogelijk zorgen voor positieve reclame. U kunt middels sponsoring uw maatschappelijke betrokkenheid tonen met de Milsbeekse leefgemeenschap.

De junioren van SV Milsbeek
De jeugd van SV Milsbeek bestaat uit 12 teams, waarin in totaal 125 spelers actief zijn. Deze teams worden aangestuurd door een groep enthousiaste, deskundige trainers en vrijwillige begeleiders onder leiding van het jeugdbestuur.

De senioren van SV Milsbeek
Voor de wat oudere jeugd van SV Milsbeek is er uiteraard ook plek binnen de vereniging. De afdeling senioren bestaat dan ook uit 5 standaardteams, een damesteam en een veteranenteam. Een grote groep uit deze elftallen is ook als vrijwilliger binnen de club actief. Dit vooral omdat zij SV Milsbeek een warm hart toe dragen, en hier ook veel plezier aan beleven.

De supporters van SV Milsbeek
Ons sportpark aan de Zwarteweg is al jarenlang bekend terrein voor onze enthousiaste supporters en een ieder die SV Milsbeek een warm hart toedraagt. Wanneer een elftal actief is binnen de velden, worden zij aangemoedigd door deze groep supporters. Uitschieter is natuurlijk de zondagmiddag. Wanneer het eerste elftal aantreedt kunnen wij rekenen op een groot aantal supporters. 
Er is een zelfstandig functionerende Supportersclub, welke momenteel ongeveer 170 leden heeft. De Supportersclub organiseert activiteiten voor de selectie zorgt voor attenties bij blijde en droevige gebeurtenissen van alle leden.

De sponsoren van SV Milsbeek
Een voetbalvereniging kan tegenwoordig niet meer zonder financiële ondersteuning. Wij zijn al enkele jaren geprivatiseerd en zijn dan ook volledig verantwoordelijk voor onderhoud van de velden en gebouwen.
Als bestuur zijn wij dan ook bijzonder trots en vereerd te mogen rekenen op een jaarlijkse  financiële bijdrage vanuit onder meer de lokale en regionale ondernemers. Momenteel hebben wij drie hoofdsponsors, één stersponsor en ongeveer 90 bordsponsors. 
Als voetbalvereniging bieden wij een aantal standaard sponsorcontracten aan. Heeft u zelf ideeën over alternatieve sponsoring waar beide partijen voordeel van hebben, dan werken wij daar graag aan mee. Wij zijn een voetbalvereniging die de liefde voor het spel en zorg voor de leden en haar sponsoren hoog in het vaandel heeft staan.

Het aanspreekpunt voor sponsormogelijkheden van SV Milsbeek
Binnen SV Milsbeek is een sponsorcommissie actief, bestaande uit Wim Wellens, Ben Perdok, Rob Arts, Perry Houtepen, Esther Kersten en Remi van Bergen. Deze vrijwilligers bekijken graag met u op welke wijze u invulling kunt geven aan het sponsoren. Kortom benut de mogelijkheid om samen een win-win situatie te creëren!

Meer informatie over de opties?

Wim Wellens
Gagelveld 16
6596 CA Milsbeek
Telefoon: 0485-513988