Declaraties

Wanneer je kosten maakt door je werkzaamheden voor de club dan kunnen deze, na goedkeuring van de procuratiehouder, worden vergoed. De vergoeding wordt altijd per bank overgemaakt.
 
Denk aan de volgende spelregels:

  1. Er is vooraf overleg geweest over de te maken kosten met de verantwoordelijke procuratiehouder.
  2. Het declaratieformulier dient samen met de originele factuur te worden ingeleverd bij en ondertekend door de procuratiehouder.
  3. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld. Bij het ontbreken of een niet volledig ingevuld declaratieformulier vindt geen restitutie plaats.
  4. Het declaratieformulier dient bij voorkeur digitaal ingevuld te worden.

Download hier het declaratieformulier
 
Procuratiehouder

  • afdeling Korfbal: Robert Koster
  • afdeling voetbal: Theo Hendriks
  • SV Milsbeek: Perry Houtepen